Center for Vild Analyse

Hvad er økonomi?

Hvad er økonomi?

Der findes mange forskellige forklaringer på hvad økonomi er. Og i virkeligheden er der ikke en præcis definition, der forklarer begrebet. Dog forsøger en engelsk økonom, Lionel Robbins, sig med en forklaring: ”Økonomi er en videnskab, der undersøger menneskets adfærd, som et forhold mellem mål og midler, der har alternative

Hvad er en Psykoanalyse

Psykoanalyse er et sæt af teorier og terapeutiske teknikker om, hvordan den underbevidste psyke fungerer. Psykoanalysen blev udviklet i 1890’erne af den verdensberømte østrigske neurolog Sigmund Freud. Psykoanalysen som vi kender den i dag, er stadig i grundtrækkene Freuds analyse. Dog benytter mange psykoanalytikere og psykoterapeuter også teorier og teknikker

Hvad er filosofi

Vi tænker nok alle på oldtidens store græske filosoffer, som Platon og Sokrates og på vores egen, mere nutidige, Søren Kierkegaard, når talen falder på filosofi. Men er filosofi og kendte filosoffer noget, der hører sig fortiden til? Ordet filosofi udspringer af det græske ord philosophia, som kan oversættes til

Beskrivelse af metoden “overdrivelsens etik”

Som udgangspunkt er overdrivelse og etik to modpoler. Etikken ses som den gode rettesnor for, hvordan vi agere og interagerer i et givent samfund. Overdrivelsen ses som den negative indvirkning på det enkelte menneske og samfundet som helhed. Allerede i antikkens Grækenland, blandt de store filosoffer, var denne indgangsvinkel udbredt

Hvad er politik

Når vi hører ordet politik, kan det være i mange forskellige sammenhænge. Nok er politik et simpelt, lille ord. Men politik er også et begreb, der på alle tænkelige niveauer findes lokalt i samfundet, nationalt i landet og globalt i hele verden.  Der findes ikke en entydig definition af begrebet

Hvad er kultur

Har du nogle gange svært ved at definere, hvad kultur egentlig går ud på, så er du bestemt ikke den eneste. Nogle gange hører vi om kultur i forbindelse med kunst, film, sang og teater. Andre gange nævnes kultur som en del af vores adfærd, dannelse og hvordan vi interagere