Center for Vild Analyse

Hvad er politik

Når vi hører ordet politik, kan det være i mange forskellige sammenhænge. Nok er politik et simpelt, lille ord. Men politik er også et begreb, der på alle tænkelige niveauer findes lokalt i samfundet, nationalt i landet og globalt i hele verden. 

Der findes ikke en entydig definition af begrebet politik. Delvist fordi begrebet har ændret sig gennem tiderne, men også fordi det nu bruges i et hav af sammenhænge. Populært kan man sige, at der er gået politik i det hele.

Politik som grundbegreb

Den danske definition på politik som grundbegreb er de aktiviteter, der fastsætter og fordeler værdier for et samfund. Her forstås implicit, at det er magthaverne i samfundet, der fastsætter og fordeler. Nogle steder er magthaverne valgt på demokratisk vis, andre steder er de ikke. 

De mange forskellige politiske retninger og ismer, håndterer politik på hver sin måde, men i sidste ende er det de politiske magthavere, der bestemmer. 

Politik i samfundet

Politik finder du helt ned på den enkelte husstand. For her finder du magthaverne, der fastsætter og fordeler værdier i husstanden og dem, der er underlagt reglerne. På en arbejdsplads er det politiske magtsystem det samme. Arbejdsgiveren er her magthaveren og de ansatte er underlagt reglerne. 

Så man kan roligt postulere, at hele samfundet er bygget op om den politiske model, der hersker i det land man er bosiddende i. I Danmark hylder vi demokratiet og lader flertallet bestemme, men overlader den reelle politiske magt til et fåtal af magthavere, som skal agere på vegne af flertallet.

Kan politik fungere uden magthavere

Behøver nogen egentlig bestemme mere end andre, når det handler om politik. Denne politiske isme hedder anarkisme. På godt græsk betyder det helt enkelt “fravær af hersker”.

Oprør defineres ofte fejlagtigt som anarkisme, men anarkisme er fredelig og bygger på princippet om, at ingen skal bestemme over andre. Der findes for nuværende ingen anarkier i verden.