Center for Vild Analyse

Hvad er kultur

Har du nogle gange svært ved at definere, hvad kultur egentlig går ud på, så er du bestemt ikke den eneste. Nogle gange hører vi om kultur i forbindelse med kunst, film, sang og teater. Andre gange nævnes kultur som en del af vores adfærd, dannelse og hvordan vi interagere med hinanden. 

Kultur er tit det der uhåndgribelige begreb, hvis betydning er defineret at emnet og samtalen ´. Ofte tillægges begrebet sådan lidt modstridende betydninger, så det for alvor kan føles svært at definere, hvad kultur egentlig går ud på.

Kan man overhovedet definere kultur

Man kan med sikkerhed sige, at kultur et individuelt. For kultur er en sammensat størrelse, der tilegnes via det samfund man er medlem af. I Kina spiser man hunde, det gør man bestemt ikke i Danmark. Her siger vi pænt tak for mad, mens man i Kina bøvser. Det er et par rigtig gode eksempler på forskelle i kulturen mellem Danmark og Kina. 

Hver gang vi danskere bevæger os uden for landets grænser eller vores etniske nabo inviterer på middag, stifter vi bekendtskab med nye kulturer Det er med til at udvide vores kendskab til andre samfund og deres specifikke kultur. Måske kan man sige, at denne del af kulturbegrebet handler om vaner og skikke, som kun langsomt ændres igennem generationer.

Hvornår er man egentlig kulturel

Det er godt at være kulturel, men hvad betyder det egentlig. Kan man selv gøre noget for blive det, eller er man dømt ude på en teknikalitet, som uddannelse, bopæl eller familieforhold. Heldigvis ikke, for den mere abstrakte del af kultur, som litteratur, filosofi, videnskab og til dels religion ikke helt på samme måde betinget af videreførsel af et bestemt mønster.

Her handler det mere om egen interesse og denne del af kulturen ændrer sig hurtigere, som de nye generationer kommer til.