Center for Vild Analyse

Hvad er filosofi

Vi tænker nok alle på oldtidens store græske filosoffer, som Platon og Sokrates og på vores egen, mere nutidige, Søren Kierkegaard, når talen falder på filosofi. Men er filosofi og kendte filosoffer noget, der hører sig fortiden til?

Ordet filosofi udspringer af det græske ord philosophia, som kan oversættes til “ven af viden” eller “kærlighed til visdom”. Heraf kan man udlede, at man skal besidde viden, for at kunne filosofere. Her kan man måske allerede begynde at filosofere over, hvilken slags viden, man skal besidde.

Filosofiens natur

Indenfor filosofiens verden stiller man spørgsmål. Mange spørgsmål og alt mellem himmel og jord. Og man filosoferer længe over svaret, eller løsningen om man vil. Som udgangspunkt er “livskunst baseret på indsigt” en grundsten i filosofiens verden.  Hvordan skal jeg leve mit liv, så det bliver meningsfuldt?

Der er en god del teoretiske discipliner i filosofien. Man taler om erkendelsesteori, otologi, logik, æstetik og etik. Hvor man hver især prøver at finde den rette mening med livet. Ikke alle er enige, hvilket i filosofiens verden er helt okay.

Nutidens filosofi

I dag er filosofien som udgangspunkt den samme. Men man prøver at tilpasse mange grene i filosofien til vores moderne samfund. Måske er filosoferen heller ikke på samme måde forbeholdt filosofferne, men noget vi alle beskæftiger os med.

Vor tids travle hverdag og forventninger, kan danne grobund for behovet for at filosofere over livet og meningen hermed.

Kan man uddanne sig til filosof?

Filosofien lever i bedste velgående. Du kan tage en akademisk uddannelse i filosofi på de fleste danske universiteter, enten som en bachelor eller en kandidat. Din titel bliver ikke automatisk filosof, den bliver heller ikke cand.phil., som blev afskaffet i 1983. Din officielle titel bliver cand.mag. i filosofi.

Dermed ikke sagt, at du ikke må kalde dig filosof, det står nemlig enhver frit, med eller uden uddannelse.